Asia Gem Center

Asia Gem Center Co Ltd

ยินดีต้อนรับสู่ Asia Gem Center. ! Buy Sell Trade Gemstones.

ผู้ซื้อ

AGC ให้ลูกค้าเปรียบเทียบพลอยและราคากับพ่อค้าที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ กว่า 2,000 ราย ทำให้ลูกค้าไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากทางเลือกที่หลากหลายจากพ่อค้าหลายราย ซึ่งโดยปกติจะทำได้เฉพาะการซื้อขายออนไลน์เท่านั้น ลูกค้ายังได้รับความมั่นใจ เพราะได้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรง การจัดการนี้ทำให้ผู้ซื้อสามารถรวมสินค้าจากพ่อค้าหลายคน ให้จัดส่งพร้อมกันได้ในคราวเดียว ป้องกันปัญหาและความเสียงในการจัดส่งสินค้าแยกหลาย ๆ ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น การซื้อพลอยที่ราคาสองพันเหรียญดอลล่าห์ ขึ้นไป จะได้รับใบรายงานผลของพลอยเม็ดนั้นจาก เอไอจี เอส แล๊บ ฟรีด้วย