Asia Gem Center

Asia Gem Center Co Ltd

ยินดีต้อนรับสู่ Asia Gem Center. ! Buy Sell Trade Gemstones.

ผู้ขาย

AGC ให้ผู้ขายได้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่หรูหราเป็นของตนเอง ซึ่งพ่อค้าไม่จำเป็นต้องมีสินค้ามากมายก็สามารถมาเป็นขายได้

ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการแบบนี้ทำให้ลดปัญหาการรับโอนเงิน และขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะสิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่ายสูง และโดยมาก มีความเสี่ยงสูง