สำหรับผู้เรียนที่ต้องการความรู้เพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายทับทิม ไพลิน และแซปไฟร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้คุณลักษณะที่จะทำให้สามารถแยกอัญมณีดังกล่าวออกจากอัญมณีชนิดอื่น อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และอัญมณีสังเคราะห์

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ทับทิม ไพลิน และแซปไฟร์ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ (Lab) และจากอัญมณีสำหรับการฝึกปฏิบัติจำนวนมากเพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน

ส่วนที่ ๒ ผู้เรียนจะเรียนรู้หลักการสากลและเคล็ดลับในการประเมินคุณภาพอัญมณี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาซื้อและราคาขายอัญมณีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ส่วนที่ ๓ การซื้อขายอัญมณีที่ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน : ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ในการซื้อขาย การตรวจสอบและประเมินคุณภาพอัญมณีด้วยตนเอง  การเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ค้าอัญมณี  การทัศนศึกษาเหมืองอัญมณี เยี่ยมชมกระบวนการเจียระไนและปรับปรุงคุณภาพอัญมณี ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และสร้างแรงบันดาลใจในอัญมณีมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา ๖ วัน (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์)

ตารางเวลาเรียน :

วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เรียนเวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

วันศุกร์เดินทางไปทัศนศึกษาที่จันทบุรี เวลา ๐๗:๐๐ น. ถึง วันเสาร์ เวลาประมาณ ๑๗:๐๐ น.