5 วัน     30,000 บาท
 
 
 

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมแบบเร่งรัด 5 วันกับการดูเพชรอย่างลึกซึ้ง เพื่อเรียนรู้หลักการประเมินคุณภาพและตีราคาเพช ตามหลักสากล (4C's) การพิจารณาสี ความสะอาด การเจียระไนและน้ำหนัก อย่างละเอียด ในภาคปฏิบัติจะมีฝึกการตรวจสอบเพชรตัวอย่างมากกว่า 50 เม็ด ด้วยกล้อง Microscope และ Loupe ควบคู่กัน แต่จะเน้นปฎิบัติโดยใช้ Loupe เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถแยกเพชรแท้, Synthetic Cubic Zirconia (CZ), Synthetic Moissanite (โมอีส) ได้ด้วยลูป รวมทั้งมีการสอนอ่านใบเซอร์เพชร ตีราคาเพชร ตามราคาปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถ นำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงในการค้าและการทำธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนรู้ธุรกิจ  ด้านอัญมณีเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอัญมณีมาก่อนก็สามารถเรียนได้เช่นกัน โดยเริ่มต้นจะมีการปูพื้นฐานให้ทุกคนตั้งแต่แรกจนเก่งระดับมืออาชีพ

5 วัน     30,000 บาท
5 วัน     30,000 บาท