วันหยุดตามประเพณีประจำปี AIGS (2566)
วันจันทร์ 2  มกราคม วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี (31/12/2065)
วันจันทร์ 6  มีนาคม วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี
6
 เมษายน วันจักรี
วันพฤหัสบดี
13
 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์
14
 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
1
 พฤษภาคม วันแรงงาน
วันพฤหัสบดี
4
 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันจันทร์
5
 มิถุนายน วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (3/6/2566)
วันศุกร์
28
 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันอังคาร 1  สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 14  สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ (12/8/2566)
วันศุกร์ 13  ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์
23
 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคาร 5  ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร