แองเจโล่ ทรัวซิส Distance Learning Program ,Cyprus


 ผมได้เรียน หลักสูตรการประเมิณคุณภาพและตีราคาพลอยออนไลน์ หลักสูตรเรียนทางไกล ผมสนุกกับการเรียน  โดยเฉพาะการบรรยายโดยอาจารย์ เคน ได้รับข้อมูลเชิงลึก ผมมองธุรกิจอัญมณีเป็นงานอดิเรกและธุรกิจชั่วคราว  ซึ่งในอนาคตอาจจะมาเป็นธุรกิจหลักของผมก็ได้ แต่ก็ขึ้นอยุ่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง แน่นอนครับว่าผมจะกลับมาเรียนที่โรงเรียน AIGS อีกครั้ง ทุกคนที่ AIGS เป็นผู้มีความรู้ และให้ความช่วยเหลือผมเป็นอย่างมาก ขอบคุณมาก ๆ ครับ