ธนวันต์ ศรีอุทารวงศ์ A.G.

ฉันเพิ่งจบจากโรงเรียน AIGSเมื่อไม่นานมานี้ ระหว่างที่ฉันเรียนอยุ่ที่นี่ ฉันได้รับความรู้มากมายหลากหลายเกี่ยวกับ อัญมณี รวมถึงหิน เช่น (ลาพิซ LapisLazuli)ฉันได้รับการสอนโดยอาจารย์ผุ้เชี่ญวชาญที่อยู่ในวงการนี้มานานหลายปี ฉันเลือกเรียนที่โรงเรียน AIGSเพราะชื่อเสียง และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

โรงเรียน AIGSมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้ฉันใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของอัญมณี ฉันได้เรียนรู้ประวัติของอัญมณีแต่ละชนิด และแหล่งที่มีของอัญมณีนั้น ๆ อีกด้วย ครอบครัวของฉันทำธุรกิจอัญมณีตกทอดมาหลายรุ่นแล้ว และฉันอยากจะสืบทอดธุรกิจครอบครัวของฉันต่อไป และหวังที่จะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น ฉันวางแผนจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ฉันหวังที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์ในด้านนี้ให้มากและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต

ฉันอยากแนะนำทุกคนที่สนใจในด้านอัญมณีศาสตร์ ให้มาเรียนที่โรงเรียน AIGSและคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่ได้เรียนอัญมณีศาสตร์ที่นี่ เพราะสิ่งที่คุณได้เรียนจากโรงเรียน AIGS คุณสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงได้ บรรยากาศที่โรงเรียน AIGSเป็นกันเองมากและอาจารย์ทุกท่านก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่และติดตามผลการเรียนนักเรียนตลอด และถ้าคุณเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ 6เดือน คุณจะได้รับสิทธิ์ทัศนศึกษาไปประเทศ ศรีลังกา และจันทบุรี การทัศนะศึกษาเหล่านั้นจะมีประโยชน์และประสบการณ์ที่คุณจะจดจำไปอีกนาน โรงเรียนสอนอัญมณีอื่น ๆ จะไม่ได้ให้โอกาสที่จะให้นักเรียนได้ซื้อขายพลอยในตลาดค้าพลอย และสำหรับผู้ที่อยากเรียนที่โรงเรียน AIGSแต่ไม่สามารถมาเรียนได้ด้วยตนเอง คุณก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรทางไกลได้ คุณสามารถเรียนหลักสูตรของ AIGS ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดในโลก

กรุงเทพมหานครถือเป็นตลาดการค้าอัญมณีทุกชนิดที่สำคัญแห่งหนึ่ง และถนนสีลม ซึ่งโรงเรียน AIGSตั้งอยุ่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่ผู้ค้าอัญมณีมากมายติดต่อและทำการค้าขายกัน