อั้ดนัน เอ คาริม นักธรณีวิทยา / นักอัญมณีศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย หรือ  AIGS  โดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ  แน่นอน   เป็นโรงเรียนสอนอัญมณีศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก โรงเรียนให้ความรู้นักเรียน พร้อมสำหรับการงานอาชีพในวงการอัญมณี หรือทำธุรกิจอัญมณี  

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. AIGS  ได้ให้โอกาสผู้ที่อยู่ในวงการอัญมณีอยู่แล้ว หรือผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจอัญมณีใหม่ในทุกระดับ  หลักสูตรนี้สอนครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติทุกด้าน ของอัญมณีศาสตร์และตลาดการค้าพลอยจริง ห้องแล๊ปสำหรับนักเรียนมีเครื่องมือพร้อม และพลอยตัวอย่างมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองวิเคราะห์

นักเรียนได้เรียนการวิเคราะห์พลอยต่าง ๆ รวมทั้งการแยกแยะ พลอยแท้ พลอยเลียนแบบ และพลอยผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (ใหม่และเก่า) การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร  พลอยที่เป็นสากล  

ครูผู้สอนที่ AIGSเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญมาก  พวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะให้ความรู้ สอนและแบ่งปันประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน พนักงานก็พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้นักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนต่างประเทศ

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย AIGSตั้งอยู่ที่อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ บนถนนสีลมใจกลางกรุงเทพและเป็นแหล่งค้าพลอยที่สำคัญ  ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ราคาพลอย และได้เห็นพลอยมากมายได้อย่างสบาย ๆ การได้ไปตลาดค้าพลอยบ่อย ๆ ทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะได้มากขึ้น ทั้งยังได้พบปะพ่อค้าพลอยต่าง ๆ ซึ่งสามารถร่วมธุรกิจกันในอนาคตได้อีกด้วย  

การได้มาเรียนที่ AIGS เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับผม   Pakistan Gems and Jewellery Development Companyเป็นบริษัทที่ส่งผมมาเรียนที่ AIGSก่อนมาเรียน ผมมีความรู้เกี่ยวกัอัญมณีน้อยมาก แต่บัดนี้หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.ผมมีความมั่นใจในการวิเคราะห์พลอยด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และการได้สังเกตการณ์เพิ่มเติมในแล๊ปของผม ผมมีความมั่นใจในการวิเคราะห์พลอยอย่างมากนี้ มาจากการได้ฝึกฝนวิเคราะห์พลอยตัวอย่างมากมายหลากหลายที่ AIGS มาแล้วนั่นเอง

ตอนนี้ผมสามารถเลือกซื้อพลอยที่มีคุณภาพได้ ผมรู้ว่าพลอยแบบไหนควรจะราคาเท่าไหร่  อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบกับราคาพลอย  ระหว่างที่เรียนที่ AIGSผมได้เรียนรู้การติดต่อซื้อขายกับพ่อค้าด้วย  ซึ่งสำคัญมากเมื่อมีการตกลงซื้อขายพลอยในอนาคต

การทัศนะศึกษาต่างประเทศที่ AIGSจัดให้นักเรียนได้เดินทาง ไปประเทศที่มีเหมือง และแร่สำคัญ ๆ เป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจกระบวนการทำเหมือง อัญมณีต่าง ๆ และตลาดค้าพลอยที่สำคัญ ๆ

การได้ทำความรู้จักกับนักธุรกิจในวงการอัญมณี เป็นกำไรอย่างแน่นอน  เช่นเดียวกับการที่เราได้ขยายเครือข่ายธุรกิจ  จากรูปแบบการศึกษาที่  AIGSได้จัดให้ ทำให้ผมมีเพื่อนใหม่ และรู้จักคนในวงการอัญมณีมากขึ้น ทั้งที่ทำงานในองค์กรอัญมณีในระดับสากล และบุคคลที่ทำการวิจัยด้านอัญมณีในหลาย ๆ สถาบันด้วย

ผมมั่นใจว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรจากสถาบัน AIGSจะค้นพบทางสู่ความสำเร็จในด้านอัญมณีศาสตร์ หรือธุรกิจอัญมณี และจะสามารถเพิ่มทักษะและความรู้จากแวดวงนักอัญมณีศาสตร์มืออาชีพทั้งหลายได้ในไม่ช้า