นันท์ธนนัทธ์ วัฒนพันธ์


AIGS เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ทั้งในด้านปฎิบัติ และทฤษฎี สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างอยู่แล้ว หรือ ไม่มีพื้นฐานมาเลย ก็สามารถเรียนได้ เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจได้ง่าย สอนตั้งแต่เริ่มใช้เครื่องมือ จนไปถึงข้อมูลในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นมืออาชีพ โดยส่วนตัวแล้ว น้ำหวานคิดว่า การเรียนคอร์ส  AG คุ้มค่ามากๆ เพราะไม่เพียงแต่ได้ความรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนจากอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงทริปจันทบุรี และ ศรีลังกาอีกด้วย เพื่อนๆ และ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง สนุกมากค่ะ